Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt ~ HỌC CẮT TÓC CHI PHÍ THẤP
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sunday, April 3, 2016

💚💔💜💙Góc độ trong cắt tóc là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc tạo ra kiểu tóc.💚💔💜💙

Góc độ theo thang 90

➡ Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 90 độ.

Chuẩn hướng xuống đất ( hướng 6 giờ ) hoặc phương ngang ( hướng 3 giờ hoặc 9 giờ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75 đến 90 độ.

kien thuc co ban go do cat 1 Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt
✂Góc độ theo thang 180

➡ Hệ góc độ này lấy góc nhỏ nhất là 0 độ, lớn nhất là 180 độ.

➡ Chuẩn hướng xuống đất ( góc 6 giờ ) là 0 độ, tăng lên dần 15, 30, 45, 60, 75, 105, 120, 135, 150, 165 đến 180 độ

kien thuc co ban go do cat 2 Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt
✂Góc độ tại một điểm

➡ Lấy đường tiếp tuyển tại một điểm trên đầu làm mặt chuẩn. Góc tăng lên dần theo thang 90 hoặc 180

kien thuc co ban go do cat 3 Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt
✂ Góc vuông với đầu

➡ Góc 90 độ tại một điểm

kien thuc co ban go do cat 4 Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt

✂ Cách xác định các góc độ nhỏ

➡ Lấy các góc 0, 45, 90 làm chuẩn ta dịch chuyển một bậc để được các góc nhỏ

➡ Ví dụ : – muốn xác định góc 75 độ, ta xác định góc 90 độ và hạ xuống một bậc muốn xác định góc 60 độ, ta xác định góc 45 độ và nâng lên một bậc

kien thuc co ban go do cat 5 Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt
kien thuc co ban go do cat 6 Kiến thức cơ bản: Góc Độ Cắt
Facebook: http://ift.tt/1Vb0kXD 💚💔💜💙

0 comments:

Post a Comment